Friday, September 5, 2008


AKING PAHALAGAHAN
Ni:Jim C. Tapi-on
III-maunawain
Sa aking paligid aking mapapansin
Mga tao, bagay, lugar at gawain
Tila Obra Maestra ito ng Diyos na butihin
Tila ako'y nilikha niya na may dahilan at layunin.
Kapaligiran ito na parang paraiso
Na kailangang mapaunlad at mapakinabangan ng tao
At kailangan ding mapangalagaan ng husto
Para sa lahat ng tao dito sa mundo.
Katawan kong malusog, lakas at talino
Gagamitin ko ito sa tamang paraan at konsepto
Kaya ngayon pa lamang maghanda na ako
Sa ano mang haharapin ko sa hamong ito.
Pero sa laki ng kapaligirang ito parang hindi ko kaya
Kailangan siguro dito mamamayan ay magsama-sama
Ngunit kong walang makaintindi sa aking pasya
Haharapin ko nalang ito ng mag-isa.
Hindi ko talaga uurongan ang hamong ito
Sapagkat utos ito ng Diyos sa akaing pagkatao
Kaya humanda kayong mga walang prinsiyo
Dahil sa toktok ng tagumpay ako patungo.
Kaya hinahamon ko ang lahat tayo ay magsama-sama
Para matikman natin ang mga magagandang biyaya
Pero kong sa tingin ko'y ayaw ninyo talaga
Malalaman ng lahat ang ugali ninyo sa aking papel at pluma.

No comments: