Friday, July 18, 2008

Sino Ako?

Ang Aking Buhay

(Ni: Russendel John C. Haim)Ako ay namulat sa bansang Pilipinas,

Na para sa akin ay mayaman sa kultura.

Hindi masyadong marunong magtagalog,

Pagka’t sa Mindanao nagkaroon ng linggwahe.

Pinalaking tama at mabuti,

Natuto ng tama at malaki.

Pinaaral ng mabuti,

Sinuklian ng malaki.

Minahal ako ng buong puso,

Pinasasalamatan naman ng buong pagmamalaki.

Tayo ay magmahalan,

Nang mundo ay may kapayapaan.

Sa tuwing ako’y nagkakasakit,

Ako’y tinutulungan at ginagabayan.

Bilang pasasalamat sa pag-aaruga,

Buong puso akong tutulong ano man ang dumating.

Pagka’t walang medalyang natanggap,

Ngunit sa puso ko’y sobra-sobra ang aking natanggap.

Ako ay nagpapasalamat,

Pagkat kayo ang aking ilaw mula pagkabata.

At kahit kayo’y wala na,

Sa puso ko’y kayo ang pinakamamahal.

Masakit mang isipin,

Ngunit lahat tayo’y mawawala din.


No comments: